Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc maj 2024 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-maj 2024 roku