Zarząd

Maciej Szczechura – Prezes Zarządu

Członek Zarządu Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 25.08.2020 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki kolejnej (czwartej), pięcioletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r.). Aktualna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 25.08.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Pan Maciej Szczechura pełni funkcję Członka Zarządu Rainbow Tours S.A. od marca 2020 roku.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Maciej Szczechura (ur. 1975) posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz w Said Business School na Uniwersytecie Oxford. Od 2006 roku związany z branżą finansową. W latach 2010-2018 był Członkiem Zarządu Getin Noble Banku. W ostatnich latach kierował w Getin Noble Banku pionem bankowości detalicznej obejmującym sprzedaż, zarządzanie produktem, marketing oraz kanały digital i CRM. Dodatkowo w tym samym okresie nadzorował obszar automotive obejmujący leasing i kredyty samochodowe. Wcześniej prowadził pion marketingu banku. W latach 2010-2018 Pan Maciej Szczechura był również członkiem organów podmiotów grupy kapitałowej Getin Noble Bank, w tym: Przewodniczącym Rady Nadzorczej Noble Funds TFI; Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Banku Inwestycji S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing, a także Prezesem Noble Concierge Sp. z o.o. oraz Prezesem Noble Foundation. W latach 2006-2010 Pan Maciej Szczechura pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Eurobank, nadzorując piony marketingu i operacji.

W latach 2004-2006 był Dyrektorem Marketingu i Dyrektorem Zarządzającym tej instytucji. Współautor marki eurobank, pracujący nad koncepcją rynkowego challengera consumer finance od momentu uruchomienia projektu przez polskiego przedsiębiorcę, Mariusza Łukasiewicza. W latach 1998-2004 Pan Maciej Szczechura pracował w agencjach marketingowych dla takich marek jak: Telekomunikacja Polska, Wizja TV, Danone, Glaxo Wellcome, Cadbury Wedel, Kruszwica, Johnnie Walker, Eli Lilly.

Pan Maciej Szczechura związany jest z Rainbow Tours S.A. od lutego 2019 roku jako doradca Zarządu oraz dyrektor strategiczny. Pracował nad projektami z zakresu strategii marki, CRM, segmentacji czy programem lojalnościowym. Od dnia 01.03.2020 r. Pan Maciej Szczechura wszedł w skład Zarządu Spółki i pełni funkcję Członka Zarządu Rainbow Tours S.A.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Maciej Szczechura nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Maciej Szczechura nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 


Piotr Burwicz – Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 25.08.2020 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki kolejnej (czwartej), pięcioletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r.). Aktualna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 25.08.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Pan Piotr Burwicz pełni funkcję Członka Zarządu Rainbow Tours S.A. od stycznia 2017 roku.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Piotr Burwicz (ur. 1978 r.) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą finansową, najpierw na stanowiskach specjalistycznych w Volkswagen Bank Polska (lata 2002 – 2006), następnie w spółce emFinanse (Grupa mBanku), gdzie nadzorował m.in. sprzedaż kredytową i politykę produktową, a następnie pełnił rolę Dyrektora Operacyjnego wskazanej spółki. W latach 2008 – 2015 Pan Piotr Burwicz związany był z Grupą Getin Noble Bank, gdzie pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego, Dyrektora Zarządzającego Obszarem Produktów i Procesów oraz Dyrektora ds. Projektów i Rozwoju. W tym okresie odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki produktowej Banku, pracę centrów analiz kredytowo-leasingowych i centrów operacji dla klienta firmowego oraz tworzenie strategii Banku. Równolegle, w latach 2009 – 2014 związany z Grupą Getin Holding, gdzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej „Idea Bank Ukraina”, gdzie nadzorował m.in. relokację Banku z Iwano-Frankowska do Lwowa oraz szereg projektów transformujących Bank w nowoczesną instytucję finansową.

Pan Piotr Burwicz związany jest z Rainbow Tours S.A. od początku 2016 roku, gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Operacyjnego Spółki uczestniczy w wielu działaniach dotyczących m.in. sieci sprzedaży, wdrożeń produktowych, optymalizacji mechanizmów cenowych oraz obsługi Klientów. Od dnia 01.01.2017 r. Pan Piotr Burwicz wszedł w skład Zarządu Spółki i pełni funkcję Członka Zarządu Rainbow Tours S.A.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Piotr Burwicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Piotr Burwicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 


Jakub Puchałka – Członek Zarządu

Członek Zarządu Rainbow Tours S.A. powołany od dnia 01.07.2021 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki czwartej, pięcioletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r.). Aktualna, czwarta, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki upływa w dniu 25.08.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu; mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Jakub Puchałka (ur. 1975 r.) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe na kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Psychologia Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; jest także absolwentem studiów Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Jakub Puchałka związany jest z branżą turystyki zagranicznej od początku kariery zawodowej. W trakcie studiów pracował jako pilot wycieczek i rezydent biur podróży. Następnie pracował w TUI Poland Sp. z o.o., w której pełnił funkcję Regionalnego Kierownika Sprzedaży i odpowiadał za realizację planów sprzedażowych w podległym regionie, współpracę z agentami, rozwój sieci agencyjnej. W latach 2002 - 2010 Pan Jakub Puchałka pracował w Biurze Podróży Triada S.A., gdzie pełnił funkcję Szefa Działu Pilotażu, odpowiedzialnego za obsługę Klientów za granicą i za struktury pilocko-rezydenckie, a następnie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Zasobów Ludzkich. W kolejnych latach Pan Jakub Puchałka pracował w branży e-commerce i realizował projekty związane z turystyką – w firmie Groupon Sp. z o.o., w której był odpowiedzialny za rozwój współpracy z podmiotami z branży turystycznej; następnie w spółce Voyage Privé, zajmującej się dynamicznym pakietowaniem usług turystycznych, w której pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego polskim oddziałem firmy.

Pan Jakub Puchałka pracuje w Rainbow Tours S.A. od 2016 r. i w okresie do dnia powołania do Zarządu Spółki odpowiadał za obsługę Klientów na wszystkich imprezach realizowanych przez Rainbow Tours S.A., serwis pilocki, rezydencki i animacyjny, rozwój sprzedaży wycieczek fakultatywnych oraz rozwój struktur firmy za granicą, zajmujących się obsługą Klientów, organizacją wycieczek i świadczeniem usługa handlingowych.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Jakub Puchałka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Jakub Puchałka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.