Grupa kapitałowa

W skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wchodzi jednostka dominująca, tj. Rainbow Tours Spółka Akcyjna oraz niżej wskazane jednostki zależne (dwie jednostki bezpośrednio zależne od Rainbow Tours S.A. oraz jedna jednostka pośrednio zależna od Rainbow Tours S.A.):

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - schemat

Działalność Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, jako podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, koncentruje się przede wszystkim na organizacji i sprzedaży usług turystycznych własnych oraz pośrednictwie w sprzedaży usług turystycznych obcych, biletów autobusowych i biletów lotniczych. Zadaniem Spółki dominującej jest zapewnienie finansowania zewnętrznego podmiotom Grupy Kapitałowej oraz jej rozwoju.

 

Spółki Grupy Kapitałowej Rainbow Tours:

 

(1) „MY WAY BY RAINBOW TOURS” Spółka z o.o. – spółka bezpośrednio zależna

(2) WHITE OLIVE A.E. [ANONYMI ETAIREIA -  spółka akcyjna prawa greckiego] – spółka bezpośrednio zależna

(3) WHITE OLIVE PREMIUM LINDOS A.E. [ANONYMI ETAIREIA -  spółka akcyjna prawa greckiego] (dawniej: „Oikodomikes Xenodoxeiakes Touristikes Kai Emporikes Epixeiriseis M. B. Kai I. Venetoulis” A.E.)  – spółka pośrednio zależna