Rainbow Tours S.A.

Informacje podstawowe

 

Nazwa firmy Spółki

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

Sąd rejestrowy, Nr KRS

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

0000178650

Kapitał zakładowy (opłacony w całości)

1.455.200 PLN

Nr NIP

7251868136

Nr REGON

473190014

Adres siedziby

90-361 Łódź, Piotrkowska 270

Telefon

42 680-38-20

Fax

42 680-38-69

Strona www

https://r.pl

https://ir.r.pl/

Email

sekretariat@r.pl

GPW

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie

Nazwa skrócona PW

RAINBOW

Skrót

RBW

Kod ISIN PW

PLRNBWT00031

Kod FISN (Financial Instrument Short Name)

RAINBOW/BRSH SER-B D-F C2-C4 PLN0.1

Rynek notowań

równoległy

System notowań

notowania ciągłe

Kod LEI (Legal Entity Identifier)

25940062QUG3WEUEGE88

Sektor

600 [handel i usługi] / 630 [rekreacja i wypoczynek] / 632 [biura podróży]

Przynależność do sektora branżowego

Hotele i Restauracje

Indeksy, w skład których wchodzą akcje Spółki

WIG, WIG-Poland, sWIG80, sWIG80TR, InvestorMS, CEEplus

Organa Spółki

 

Zarząd

Grzegorz Baszczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Czapla – Wiceprezes Zarządu

Remigiusz Talarek – Wiceprezes Zarządu

Piotr Burwicz – Członek Zarządu

Maciej Szczechura – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Paweł Walczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Niewiadomski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Pietras – Członek rady Nadzorczej

Joanna Stępień-Andrzejewska – Członek Rady Nadzorczej