Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Zima 2024/2025", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 czerwca 2024 r.