Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 18.06.2024 r.