Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 18.06.2024 r.