Zawarcie przez Spółkę aneksu (załącznika) do ramowej umowy czarteru dotyczącej świadczenia przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (sezon Zima 2024/2025)