Powołanie osoby zarządzającej - nowej członkini Zarządu Rainbow Tours S.A. bieżącej kadencji; podział funkcji w Zarządzie Spółki