Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc luty 2024 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-luty 2024 roku