Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Lato 2024", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 grudnia 2023 r.