Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Zima 2023/2024", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 grudnia 2023 r.