Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę przez Zarząd na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023