Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc lipiec 2023 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-lipiec 2023 roku