Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc kwiecień 2023 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-kwiecień 2023 roku