Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o rozpoczęciu procesu przygotowania i realizacji wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy