Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu styczniu 2023 roku