Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Zima 2022/2023", za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 października 2022 r.