Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii AB Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w następstwie asymilacji akcji w KDPW