Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. nowej kadencji