Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 30.06.2022 r.