Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A.