Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za trzy kwartały roku obrotowego 2021