Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez fundusze zarządzane przez Generali PTE S.A.