Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej