Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii AA i C6 Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w następstwie warunkowej rejestracji akcji w KDPW