Zawarcie przez Emitenta z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. umowy pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm"