Wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej