Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta