Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów