Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych