Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu listopadzie 2018 roku