Wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS wzmianki o połączeniu Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółkami zależnymi "Bee & Free" Sp. z o.o. i Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. (jako spółkami przejmowanymi)