Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki; rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego i oznaczenia akcji