Podjęcie decyzji o realizacji przez Spółkę, jako podmiot dominujący, podwyższenia kapitału własnego spółki zależnej White Olive A.E.