Informacja o przedmiocie i charakterze dokonanej korekty "Rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartały 2016 roku