Usunięcie wpisu dotyczącego Spółki z Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego