Zwiększenie poziomu zaangażowania w akcje Spółki przez fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA