Zmniejszenie poziomu zaangażowania w akcje Spółki przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.