Informacja o przychodach spółki w miesiącu wrześniu 2014 roku