Zbycie udziałów w spółce zależnej oraz zbycie wierzytelności przysługujących Spółce wobec tej spółki zależnej