Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez Akcjonariusza Spółki.