Informacja o przychodach spółki Rainbow Tours S.A. i Grupy Kapitałowej w miesiącu październiku 2012 roku