Uchwała Zarządu spółki Rainbow Tours S.A. w sprawie zmiany z praw z papierów wartościowych emitenta.