Informacja o przychodach spółki w miesiącu wrześniu 2013 roku