Podniesienie kapitału w spółce zależnej od Rainbow Tours SA