Informacja o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A.