Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej Spółki