Informacja o wielkości obrotów Spółki za miesiąc październik 2009 r.