Informacja o wielkości obrotów Spółki za miesiąc listopad 2008 r.